01 mei 2023

Nieuwe werkwijze voor meldingsplichtige arbeidsongevallen

De Arbowetgeving stelt eisen aan de afhandeling van een arbeidsongeval. Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuwe werkwijze voor meldingsplichtige arbeidsongevallen. De werkgever moet voortaan zélf aan de slag met een eigen onderzoek. In dit artikel staat de auteur stil bij deze nieuwe werkwijze. Hij belicht de achtergrond ervan en legt uit wat dit voor u als werkgever in de praktijk betekent. Daaruit volgt dat de nieuwe werkwijze kansen biedt voor zowel de werkgever als de werknemer.  


Bekijk download