01 juni 2022

Omgevingswet: de buitenplanse omgevingsplanactiviteit

De inwerkingtreding van de omgevingswet is recentelijk vastgesteld op 1 januari 2023. In dit artikel bsepreek ik de buitanplanse omgevingsplanactiviteit (het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan). Ik besteed aandacht aan de belangrijkste verschillen met het huidige recht en ik sta stil bij de voorbereidingsprocedure. 


Bekijk download