11 oktober 2012

Over niet-nakomende curatoren, ongerechtvaardigde verrijking en redelijkheid en billijkheid

JURIDISCH UP TO DATE - Op het moment dat een onderneming failliet gaat, zijn vele betrokkenen hiervan de dupe. Schulden blijven (meestal voorlopig en nog vaker definitief) onbetaald. Werknemers komen op straat te staan. De bedrijfsvoering van de gefailleerde onderneming komt stil te liggen. Overeenkomsten die door de gefailleerde zijn gesloten, zijn vaak nog niet volledig uitgevoerd. De contractspartij van de gefailleerde zal snel willen weten waar hij aan toe is: komt de curator de overeenkomst wel of niet na? In dit artikel wordt een vonnis besproken van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 18 juli 2012 (LJN BX6437), waarin de situatie aan de orde was dat de uitvoering van een aanneemovereenkomst nog niet was voltooid op het moment dat de bouwonderneming failliet ging. Alhoewel hetgeen in dit artikel wordt besproken in beginsel voor alle wederkerige overeenkomsten geldt (afgezien van enkele benoemde overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst), zal in dit artikel - zoals in de te bespreken casus - het faillissement van een bouwonderneming tot uitgangspunt worden genomen.


Bekijk download