03 februari 2017

Pandhouder ook bevoegd om het faillissement van de debiteur van de verpande vordering aan te vragen

JUTD - De Hoge Raad heeft op 9 december 2016 geoordeeld dat een openbaar pandhouder van een vordering naast de bevoegdheid om de vordering te incasseren ook de bevoegdheid heeft om het faillissement van de debiteur van de verpande vordering aan te vragen. Vóór deze uitspraak was het onduidelijk of de openbaar pandhouder deze bevoegdheid had, omdat er discussie mogelijk was over de vraag of de pandhouder was aan te merken als schuldeiser in de zin van artikel 1 lid 1 van de Faillissementswet. Deze discussie is dan ook beslecht door voormelde uitspraak.


Bekijk download