18 februari 2020

Persoonlijke aansprakelijkheid curator

JOR - Deze publicatie is een annotatie bij de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 1 oktober 2019. De curator is in deze zaak persoonlijk aansprakelijk gesteld door de (indirect) bestuurder en (indirect) aandeelhouder van de failliete vennootschap. Daarbij hebben zij hem het verwijt gemaakt dat hij persoonlijk onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van hen door afspraken die hij als curator met hen had gemaakt over een auto niet na te komen.


Bekijk download