03 mei 2021

Puin breken in de Omgevingswet en de lasten voor bouw- en/of sloopbranche

RECYCLING MAGAZINE - Naar verwachting treedt de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving op 1 januari 2022 in werking. Die bijbehorende uitvoeringsregelgeving betreft onder meer het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).


Bekijk download