29 april 2016

Retentierecht in vogelvlucht

JURIDISCH UP TO DATE - In de meeste faillissementen is er onvoldoende boedelactief aanwezig om aan concurrente schuldeisers een uitkering te kunnen doen. Toch staan zij niet altijd met lege handen. Zo kan een schuldeiser die een aan de gefailleerde toebehorende zaak onder zich heeft zich mogelijk op een retentierecht beroepen. De retentor kan zich met voorrang boven degenen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen verhalen op de zaak waarop hij een retentierecht uitoefent. In dit artikel wordt op hoofdlijnen beschreven hoe een retentierecht werkt. Ook wordt ingegaan op enkele recente ontwikkelingen.


Bekijk download