19 maart 2021

Schadevergoeding wegens inbreuk op de AVG?

VAST - De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt gegevensverwerkers een heel scala aan verplichtingen op en kent betrokkenen diverse rechten toe op het gebied van privacy. De vraag die in deze blog centraal staat, is de volgende: als een bedrijf of overheidsinstantie zijn plichten niet nakomt of inbreuk maakt op de rechten van een betrokkene, is het voor die betrokkene dan mogelijk om schadevergoeding te vorderen? Aan de hand van een onderzoek naar de huidige stand van zaken in de jurisprudentie zal deze vraag worden beantwoord.


Bekijk download