02 januari 2023

Selectieve betalingen en bestuurdersaansprakelijkheid, een gemiste kans voor de Hoge Raad

Als een vennootschap niet over voldoende middelen beschikt om al haar schuldeisers te betalen, bijvoorbeeld als
gevolg van COVID-19, dan zal een bestuurder keuzes moeten maken tussen welke schuldeisers namens de vennootschap wel of niet te betalen. In dat geval loopt een bestuurder het risico dat hij of zij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld door onbetaalde schuldeisers. Als de vennootschap is gefailleerd,
kan een dergelijke vordering ook door een curator ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers worden ingesteld.
In dit artikel wordt een recente uitspraak van de Hoge Raad (HR 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:732) over dit
onderwerp besproken.


Bekijk download