02 januari 2023

Selectieve betalingen en bestuurdersaansprakelijkheid, een gemiste kans voor de Hoge Raad

Als een vennootschap niet over voldoende middelen beschikt
om al haar schuldeisers te betalen, bijvoorbeeld als
gevolg van COVID-19, dan zal een bestuurder keuzes moeten
maken tussen welke schuldeisers namens de vennootschap
wel of niet te betalen. In dat geval loopt een bestuurder het
risico dat hij of zij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld
door onbetaalde schuldeisers. Als de vennootschap is gefailleerd,
kan een dergelijke vordering ook door een curator
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers worden ingesteld.
In dit artikel wordt een recente uitspraak van de Hoge
Raad (HR 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:732) over dit
onderwerp besproken.


Bekijk download