06 december 2019

Tuchtrecht: een getrouw beeld van fraude

TIJDSCHRIFT JAARREKENINGENRECHT - Betreft een verzamelnoot bij de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 21 juli 2016, de Accountantskamer van 13 juni 2014 en het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 25 juni 2019.


Bekijk download