27 november 2023

VAST | Hoe ver reikt de werking van een non-concurrentiebeding bij de exploitatie van meerdere franchisevestigingen?

Een franchisenemer opent een tweede franchisevestiging zonder dat een afzonderlijke franchiseovereenkomst voor die locatie wordt gesloten. Voor de tweede locatie wordt wel een franchisevergoeding voldaan en de tweede locatie wordt ook onder de naam van de franchiseformule gedreven. De voorliggende vraag is of voor de tweede franchiselocatie tevens het non-concurrentiebeding geldt dat is opgenomen in de franchiseovereenkomst van de eerste locatie.

https://www.vast-online.nl/art/4719/hoe-ver-reikt-de-werking-van-een-non-concurrentiebeding-bij-de-exploitatie-van-meerdere-franchisevestigingen


Bekijk download