28 oktober 2015

Verrekening en faillissement

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR HANDELSRECHT - In februari 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen voor de interpretatie van artikel 54 Fw. Het gaat om het arrest Feenstra q.q./ING. Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad opnieuw een belangrijk element toegevoegd aan de jurisprudentie op het terrein van verrekening en faillissement. Meer specifiek gaat het in die jurisprudentie om de verrekeningsregels die voor banken rondom een faillissement gelden.


Bekijk download