21 januari 2018

Verrekening in geval van bodemverhuurconstructie toegestaan

JUTD - Jarenlang was het instellen van een bodemverhuurconstructie een belangrijk middel dat door financiers (meestal banken) werd toegepast om hun eigen rechten veilig te stellen. Door diverse ingrepen is de populariteit sterk afgenomen, maar het verschijnsel is nog niet verdwenen. Met een bodemverhuurconstructie kreeg de financier de macht over de aan hem verpande roerende zaken, doordat deze huurder werd van de bodem waarop de zaken zich bevonden. Op deze manier werd het bodemvoorrecht van de fiscus “uitgeschakeld” en ging de verkoopopbrengst naar de financier. De financier die van een bodemverhuurconstructie gebruikt maakt, is wel huur verschuldigd aan de verhuurder (veelal de kredietnemer). In dit artikel wordt besproken in hoeverre de financier zijn huurschuld mag verrekenen met zijn vordering op de kredietnemer.


Bekijk download