09 oktober 2014

Voorstel Wet Continuïteit Ondern. II: einde onnodige faill.?

JURIDISCH UP TO DATE - In dit artikel willen wij aandacht besteden aan het voorstel voor de Wet Continuïteit Ondernemingen II ('WCO II'), die het dwangakkoord buiten faillissement een wettelijke basis moet gaan geven. Het wetsvoorstel is op 14 augustus 2014 ter consultatie voorgelegd.


Bekijk download