20 november 2014

Waar liggen de grenzen van de boekhoudplicht van art. 2:10, lid 1 BW?

JURIDISCH UP TO DATE - Het bestuur van een vennootschap is verplicht om een deugdelijke administratie te voeren. Schending van deze boekhoudplicht kan aanzienlijke gevolgen hebben: zowel intern als extern loopt de bestuurder een aansprakelijkheidsrisico. Er zijn dus aanzienlijke risico's verbonden aan de schending van de boekhoudplicht. De grenzen van de boekhoudplicht zijn echter allerminst duidelijk. In dit artikel zal ik nader ingaan op de wettelijke regeling en de grenzen die in de jurisprudentie zijn aangegeven


Bekijk download