03 mei 2017

Wet Bestuur en Toezicht en de Wwz: een arbeidsrechtelijk rentree van de bestuurder van een beursvennootschap gewenst?

RECHT EN ARBEID - Art. 2:132 lid 3 BW bepaalt dat de overeenkomst van een bestuurder van een beursvennootschap die ziet op de te verrichten arbeid niet kan worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Deze bepaling lijkt te zijn geïntroduceerd uit het oogpunt van corporate governance. Gelet op de wijzigingen die de Wwz met zich mee heeft gebracht is art. 2:132 lid 3 BW echter niet nodig om het beoogde doel te bereiken. Nu er onvoldoende rechtvaardiging is om de statutair bestuurder van een beursvennootschap buiten het arbeidsrecht te plaatsen, is het wenselijk om voornoemd artikel te schrappen.


Bekijk download