30 april 2015

Wet versterking positie curator

JURIDISCH UP TO DATE - In het kader van de herziening van het faillissementsrecht, zoals aangekondigd door het kabinet bij brief van 26 november 2012, heeft het kabinet begin vorig jaar een concept-wetsvoorstel gepresenteerd dat moet zorgen voor de versterking van de positie van de curator. Het herzieningsprogramma bestaat uit drie pijlers, namelijk versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven, modernisering van het faillissementsrecht en bestrijding van faillissementsfraude. Het hier te bespreken conceptvoorstel voor de 'Wet Versterking Positie Curator' vormt het sluitstuk van de laatstgenoemde pijler.


Bekijk download