09 januari 2014

Zekerheidstelling voor nieuwe kredieten: bewijsvermoeden voor pauliana niet van toepassing

JURIDISCH UP TO DATE - In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag hoe moet worden omgegaan met het bewijsvermoeden van artikel 43 lid 1 aanhef en sub 2 Fw. Het betreft één van de bewijsvermoedens die de wetgever in het leven heeft geroepen om het voor de curator eenvoudiger te maken om een succesvol beroep op de pauliana (artikel 42 Fw.) te doen. Op basis van het bewijsvermoeden is de wetenschap van benadeling (behoudens tegenbewijs) een gegeven bij rechtshandelingen ter voldoening van of zekerheidsstelling voor een niet­-opeisbare schuld. De Hoge Raad oordeelde dat dit bewijsvermoeden niet van toepassing is, indien er sprake is van het stellen van nieuwe zekerheid voor nieuwe kredieten.


Bekijk download