Recht voor bedrijfsjuristen

Door het jaar heen organiseren wij cursussen waar bedrijfsjuristen aan kunnen deelnemen. Als bedrijfsjurist is het namelijk zaak om op de hoogte te blijven van alle juridische ontwikkelingen. Dagelijks wordt u immers geconfronteerd met uiteenlopende vragen over een groot aantal onderwerpen. De VIL Academie biedt daarom periodieke cursussen op de gebieden aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht.

Tijdens de bijeenkomsten wordt uw kennis volledig up to date gebracht en komt u in contact met vakgenoten en advocaten van ons kantoor. De cursussen zijn gericht op de praktijk en bieden ruimte om voldoende vragen te stellen. Ze duren meestal drie uur met een half uur pauze en worden op het eind van de dag gepland. In de pauze is er een broodje beschikbaar zodat u niet met een lege maag naar huis hoeft.

Neem voor meer informatie contact op met Floortje van Tilburg (f.tilburg@vil.nl) die de cursussen coördineert. Zij is telefonisch bereikbaar via 088 - 90 80 800.

Cursussen 2020
Maandag 31 augustus | Actualiteiten verbintenissen- en goederenrecht
Spreker: mr. dr. René Klomp
Tijdstip: 16.00 – 19.30 uur

Maandag 26 oktober | Personenvennootschappen
Spreker: mr. Deline Kruitbosch
Tijdstip: 16.00 – 19.30 uur

Donderdag 3 december | Actualiteiten Burgerlijk procesrecht
Spreker: mr. dr. René Klomp
Tijdstip: 16.00 – 19.30 uur

PO punten
Voor het volgen van cursussen van de VIL Academie kunt u opleidingspunten verdienen.

Locatie
Kantoor Van Iersel Luchtman te ’s-Hertogenbosch, aan de Meerendonkweg 21.

Aanmelden
Deelname aan de VIL Academie is voor bedrijfsjuristen kosteloos. De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor uw juridische collega’s. U kunt zich aanmelden middels een e-mail naar aanmelding@vil.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan welke cursus(sen) u wilt volgen?