Recht voor bedrijfsjuristen

Door het jaar heen organiseren wij cursussen waar bedrijfsjuristen aan kunnen deelnemen. Als bedrijfsjurist is het namelijk zaak om op de hoogte te blijven van alle juridische ontwikkelingen. Dagelijks wordt u immers geconfronteerd met uiteenlopende vragen over een groot aantal onderwerpen. De VIL Academie biedt daarom periodieke cursussen op de gebieden aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en insolventierecht.

Tijdens de bijeenkomsten wordt uw kennis volledig up to date gebracht en komt u in contact met vakgenoten en advocaten van ons kantoor. De cursussen zijn gericht op de praktijk en bieden ruimte om voldoende vragen te stellen. 

Cursussen 2022

Datum:         19 september 2022
Tijdstip:        van 16.00 tot 19.30 uur
OnderwerpActualiteiten verbintenissenrecht
Spreker:        mr. dr. R. (René) J. Q. Klomp
Locatie:         volgt

PO punten
Voor het volgen van cursussen van de VIL Academie kunt u opleidingspunten verdienen.

Aanmelden
Deelname aan de VIL Academie is voor bedrijfsjuristen kosteloos. De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor uw juridische collega’s. U kunt zich aanmelden middels een e-mail naar aanmelding@vil.nl. Geeft u hierbij duidelijk aan welke cursus(sen) u wilt volgen?