VIL Meesterklas

De VIL Meesterklas bestaat uit diverse leeractiviteiten zoals trainingen, tips & tricks, coaching, workshops, actualiteiten cursussen en diverse opleidingen gericht op jouw specialisatie. Daarbij richten we ons (net als bij de beroepsopleiding) op twee pijlers:

 • Kennis: actualiteiten, basis en verdieping (denk aan grotius).
 • Vaardigheden: vakvaardigheden (gesprekstechnieken etc.) en taalvaardigheden.

In de praktijk zullen functieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan en lopen deze in elkaar over. De VIL Meesterklas laat al deze aspecten terugkomen in het opleidingsprogramma en richt zich daarbij op de volgende punten:

 • Begeleiding
  Een ervaren advocaat zal als patroon voor je optreden. Deze patroon brengt je inhoudelijk naar een hoger niveau en heeft aandacht voor de soft skills die onmisbaar zijn voor een advocaat. Denk hierbij aan aanpassingsvermogen, communicatieve vaardigheden, kritisch denken, conflictoplossing, besluitvorming, flexibiliteit, integriteit, motivatie en tijdsmanagement. Naast je patroon krijg je tevens een ‘buddy’ toegewezen. Bij deze advocaat kun je terecht voor al je (kantoor)vragen en ongedwongen over van alles sparren.

 • Werkzaamheden
  Je wordt inhoudelijk betrokken bij lopende dossiers en verricht diverse ondersteunende werkzaamheden. Dit houdt onder andere in dat je aanwezig bent bij besprekingen en cliëntgesprekken. Daarnaast zal je zittingen bijwonen en krijg je ruimte voor het schrijven van memo’s en blogs over actuele onderwerpen.

 • Ontwikkeling
  Je patroon beoordeelt je onder andere op basis van de adviezen die je schrijft en de onderzoeken die je verricht. Daarnaast bespreken we elke week de jurisprudentie en literatuur op een bepaald vakgebied in een vaktechnisch overleg waar tevens een zekere input van jou verwacht wordt.

Specifieke aandachtspunten stagiaires

 • Beroepsopleiding advocatuur vanuit de Orde van Advocaten.
 • Bijspijkermodule vanuit de Orde van Advocaten (dit naar aanleiding van de bevindingen van de basis (toegangs)test).
 • Desgewenst aanvullende trainingen op vaardigheden (denk aan time management, presenteren, dienst-/serviceverlening).
 • Actualiteitencursussen (in house).

Specifieke aandachtspunten medewerkers

 • Verdiepingscursussen (o.a. Grotius).
 • Training op vaardigheden.
 • Coaching.
 • Actualiteitencursussen (in house).