Download dit artikel als PDF 13 februari 2017

68 miljoen euro boete voor recyclingbedrijven voor overtreding van het kartelverbod

De Europese Commissie heeft aan drie accurecyclingbedrijven flinke boetes opgelegd voor het maken van kartelafspraken. Het betreft de bedrijven Campine, Eco-Bat Technologies en Recylex. In totaal bedragen de geldboeten 68 miljoen euro. Er was nog een vierde bedrijf, Johnson Controls, bij het kartel betrokken. Dit bedrijf kreeg echter geen geldboete opgelegd omdat zij het bestaan van het kartel aan de Commissie had gemeld. Hiermee ontliep dit bedrijf een geldboete van meer dan 38 miljoen euro.

In de meeste kartels spannen bedrijven samen om hun verkoopprijzen te verhogen. Dit is uiteraard verboden. Deze vier accurecyclingbedrijven zouden in de periode van 2009 en 2012 het kartelverbod echter hebben overtreden door het maken van prijsafspraken voor de inkoop van gebruikte accu’s in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Ze kochten afgedankte accu’s in bij schroothandelaren of schrootverzamelaars, en spanden samen om de inkoopprijs zo veel mogelijk naar beneden te krijgen. Door deze prijscoördinatie zouden de vier bedrijven de normale marktwerking hebben verstoord en de prijsconcurrentie op deze markt hebben belemmerd. Volgens de Europese Commissie was het doel van deze coördinatie de waarde van afgedankte accu’s die als schroot worden verkocht, te verminderen ten nadele van de verkoper van de accu’s, met name midden- en kleinbedrijven.

Geldboeten gebaseerd op waarde van de inkoop
Omdat de accurecyclingbedrijven samenspanden in verband met de inkoopprijzen, baseerde de Commissie zich op de waarde van de inkoop bij de vaststelling van (de hoogte van) de geldboeten. Omdat die cijfers juist door het kartelgedrag van de accurecyclingbedrijven vermoedelijk kunstmatig lager lagen, heeft de Commissie het bedrag van de geldboete voor alle partijen met 10% verhoogd om ervoor te zorgen dat de afschrikkende werking van de boete groot genoeg zou zijn.

Schadevordering
Naast de door de Commissie opgelegde geldboeten, kunnen de inbreukplegers ook nog schadeclaims ontvangen. Benadeelden, particulieren of ondernemingen, van het kartel kunnen van de inbreukplegers namelijk een schadevergoeding vorderen. Binnen Europa zijn verschillende initiatieven genomen om deze privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht te stimuleren. In 2014 is een richtlijn tot stand gekomen met maatregelen die moeten garanderen dat benadeelden daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Op 25 januari 2017 is deze richtlijn in Nederland, met de “Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht”, omgezet in nationale wetgeving. Deze wet is sinds 26 januari 2017 van kracht.


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten mededinging en aanbesteding.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).