Download dit artikel als PDF 24 maart 2017

Accountant aansprakelijk voor rol bij overname

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 maart 2017 in een arrest de aansprakelijkheid van een accountant bevestigd die betrokken was als adviseur bij een overname. Wat was het geval?

Achtergrond
De vaste accountant van de SRI-groep adviseerde in 2007 over het opzetten van een holdingstructuur van de groep. Daarnaast was hij indertijd betrokken bij een succesvolle aanvraag bij de belastingdienst van een fiscale eenheid voor de SRI-groep voor de vennootschapsbelasting. Enkele maanden later adviseerde dezelfde accountant over de verkoop van een deel van de aandelen in de SRI-groep, zonder te wijzen op de fiscale consequenties. Door de overname werd de fiscale eenheid namelijk doorbroken. Als gevolg hiervan moest de SRI-groep alsnog fiscaal afrekenen over diverse reserves en kon er geen gebruik meer gemaakt worden van compensabele verliezen. Het hof houdt de accountant aansprakelijk, waarbij de schade in een aparte schadestaatprocedure nader zal worden bepaald.

Norm voor beroepsbeoefenaar
Het arrest van het hof bevestigt de vaste norm zoals die geldt voor de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren. Dit houdt in dat de zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. Dit betekent onder meer dat een accountant zijn cliënt niet onnodig blootstelt aan voorzienbare en vermijdbare risico’s. Het hof benadrukt dat de accountant goed bekend was met de structuur van de vennootschap. Hij was betrokken geweest bij de aanvraag van de fiscale eenheid. Daarom mocht van hem verwacht worden dat hij bij de overname vooraf gewezen had op de fiscale gevolgen van doorbreking van de fiscale eenheid. Dit betrof een reëel en geen theoretisch risico.

Lessons to be learned
Voor de praktijk benadrukt de uitspraak de noodzaak om waarschuwingen aan cliënten altijd onderdeel te maken van de advisering. Ook is het van belang om deze goed vast te leggen evenals keuzes die cliënten uiteindelijk maken. Het argument van de accountant dat er onvoldoende tijd was om te adviseren bracht hem in deze zaak geen soelaas. Het is hierdoor ook van belang duidelijk aan te geven over welke aspecten uitdrukkelijk niet geadviseerd wordt of waar de expertise van de accountant ophoudt. Dat kan voor een accountant bij voorbeeld ook zijn bij juridische aspecten.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Arnoud van Campen. Arnoud maakt deel uit van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).