Download dit artikel als PDF 23 mei 2018

Accountant: meld ook tuchtklacht bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar!

Accountants zijn verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Dat is op zich goed voor de nachtrust van de accountant. Maar de deep pockets van de verzekeraars hebben helaas ook een ongewenste aanzuigende werking van claims. Daarbij komt dat als deze claims niet goed worden behandeld, de kans bestaat dat de polis geen dekking biedt.

Zowel ontevreden klanten als allerlei derden die menen te zijn benadeeld door de accountant kloppen steeds regelmatiger aan bij accountants. Vaak wordt begonnen met het indienen van een tuchtklacht bij de Accountantskamer te Zwolle. De neiging bij veel accountants bestaat om zo’n tuchtklacht niet te melden bij hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De tuchtprocedure is namelijk ook niet bedoeld voor het vorderen van schadevergoeding. Niettemin wordt de tuchtklacht in veel gevallen gebruikt als opstapje voor civiele aansprakelijkheid. In die gevallen is het wel degelijk raadzaam om de klacht wèl te melden bij de verzekeraar.

Omstandighedenmelding
Ook zonder een concrete schadevordering of aansprakelijkstelling kan al een zogeheten omstandighedenmelding worden gedaan. Het voordeel daarvan is dat de verzekeraar zich bij een latere schadevordering niet op het standpunt kan stellen dat de kwestie te laat is gemeld. Door een te late melding riskeert de accountant namelijk het verlies van dekking onder de polis.

Een niet gedekte schadevordering komt neer op een nachtmerrie voor accountants. Daarom luidt het devies: beter te vroeg of onnodig gemeld, dan het risico op aansprakelijkheid zonder dekking onder de verzekering!


Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Arnoud van Campen. Arnoud maakt deel uit van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).