29 september 2016

ACM beboet webwinkel-eigenaar voor overtreding van de e-commerce regels

Op 9 juni 2016 heeft de ACM een boete opgelegd van € 500.000 aan webwinkel-eigenaar T.O.M. De webwinkel had de e-commerce regels overtreden. Meer specifiek waren dit de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen. Ook de twee directeuren zijn voor het overtreden van deze regels beboet. Zij zouden feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtreding. De ACM heeft ieder hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor de eerder genoemde boete tot een bedrag van € 125.000. Hoe voorkomt u als webwinkel-eigenaar dat u eenzelfde boete krijgt opgelegd?

Regels terugbetaling bij annulering van online aankopen
Op grond van de e-commerce regels kan de consument die iets via internet koopt binnen 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst de koop ongedaan maken. Dit mag zelfs zonder opgaaf van redenen. De kosten die de consument heeft moeten maken om het product geleverd te krijgen, dienen aan de consument te worden terugbetaald. De consument moet na annulering van de aankoop het aangekochte product wel binnen een termijn van 14 dagen aan de webwinkel retour zenden. De webwinkel moet voornoemde kosten vervolgens binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. Hierbij is de webwinkel wettelijk verplicht om de consument terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument heeft betaald. Enig uitzondering is als de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. De retourkosten van de producten komen voor rekening van de consument indien dit voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk aan de consument kenbaar is gemaakt.   

Handelswijze T.O.M.                               
In deze zaak handelde T.O.M. in strijd met deze regels. T.O.M. beheert onder andere de webwinkels Internetbikes, Internettoys, Internetsportclubs en Internetsportandcasuals. Het bedrijf verstrekte onjuiste en misleidende informatie over het recht van ontbinding bij overeenkomsten die online tot stand kwamen en over de terugbetaling die dient te volgen na ontbinding. Zo kregen consumenten die hun online bestelling retour hadden gezonden en contact opnamen om te vragen waar hun geld bleef te horen dat zij hun retourzending niet conform de retourprocedure hadden aangeboden. Zo zou de consument bijvoorbeeld zijn rekeningnummer niet hebben vermeld. Hierdoor kon T.O.M. de retourzending niet verwerken. De consument kreeg in dat geval een waardebon, terwijl hij niet met een waardebon had betaald. Daarnaast heeft de ACM vastgesteld dat de webwinkel de van de consument ontvangen betalingen niet tijdig en niet volledig terugbetaalde. Zo werden de leveringskosten door T.O.M. niet terugbetaald. Ten slotte keurde de ACM het beleid dat werd gehanteerd bij retourzendingen af. T.O.M. zou op dat punt geen actie ondernemen en wachten tot de consument zelf contact opnam om te vragen waar zijn geld bleef. Dit was volgens de ACM onzorgvuldig en in strijd met de vereisten van professionele toewijding.

De Website Check
Bij het exploiteren van een website komt dus veel kijken. Vooral als u de website gebruikt voor het aanbieden van goederen en/of diensten. Uw site moet dus niet alleen goed vindbaar, toegankelijk en aantrekkelijk zijn, maar ook voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De negatieve gevolgen van het niet voldoen aan de geldende regels kunnen, zoals deze zaak ook demonstreert, erg groot zijn.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u door de veelheid aan regelgeving op het gebied van online verkoop verstrikt raakt in uw eigen website. Daarom hebben wij een juridische Website Check ontwikkeld. Hiermee controleren wij aan de hand van verschillende onderwerpen, waaronder de e-commerce regels, of uw website en/of online applicatie aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Zo weet u direct of u legally online bent, of hoe u dat alsnog kunt worden.

Wilt u meer weten over de e-commerceregels of door ons een Website Check laten uitvoeren? Neem dan contact op met de sectie Intellectueel Eigendom en IT.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).