Download dit artikel als PDF 04 juni 2018

Begrip ‘UBO’ uitgewerkt in Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Onlangs stuurde de minister van Financiën het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit stuk bevat onder andere nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden in verband met de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze belanghebbenden worden ook wel UBO’s genoemd (Ultimate Beneficial Owners). De richtlijn schrijft voor dat iedere Europese lidstaat een zogenaamd UBO-register moet invoeren, zodat inzichtelijker wordt wie uiteindelijk aan de touwtjes trekt bij een onderneming. Maar wanneer ben je nu eigenlijk een UBO?

Om te bepalen welke personen als UBO worden gezien, kijken we naar de meest voorkomende juridische entiteiten.

BV’s, NV’s of vergelijkbare juridische entiteiten
Welke personen worden als UBO aangemerkt?

  • Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap via het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang in de vennootschap;
  • Natuurlijke personen die via andere middelen dan aandelen, stemrechten of eigendomsbelang de uiteindelijke eigenaar zijn van of de uiteindelijke zeggenschap hebben. Denk hierbij aan de situatie dat een aandeelhouder het recht heeft om de meerderheid van de bestuursleden van een vennootschap te benoemen of te ontslaan, ongeacht welk percentage aan aandelen wordt gehouden.

Let op. De hiervoor bedoelde natuurlijke personen worden niet als UBO aangemerkt indien er sprake is van beursgenoteerde vennootschappen. Op deze vennootschappen zijn immers reeds openbaarmakingsvereisten van toepassing.

Verenigingen en stichtingen
Verenigingen en stichtingen vallen onder “overige rechtspersonen”. Voor deze rechtspersonen geldt dat als UBO worden aangemerkt natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon via:

  • het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon;
  • het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon; of

Personenvennootschappen
Voor personenvennootschappen geldt vrijwel hetzelfde als voor verenigingen en stichtingen. Als UBO van personenvennootschappen worden aangemerkt natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:

  • het  direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de personenvennootschap;
  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van bepaalde nader omschreven zaken; of
  • het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap.

Let op. Bij alle juridische entiteiten komt het voor dat het op grond van de voorgaande punten niet mogelijk is een  UBO aan te wijzen. In dat geval dient het hoger leidinggevend personeel als UBO te worden aangemerkt. Hiertoe worden (in ieder geval) de statutair bestuurder(s) van een vennootschap gerekend.

Tot slot
Het voorgaande is geen limitatieve opsomming. De uitwerking van het begrip UBO in de vierde anti-witwasrichtlijn brengt met zich dat een juridische entiteit of juridische constructie áltijd een (of meer) UBO(‘s) heeft.

 

Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met Floor van der Pol of met één van onze specialisten van de sectie Onderneming & Vennootschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer)