Download dit artikel als PDF 22 juli 2014

Bonden trekken ten strijde tegen de pre-pack

De vakbonden FNV en CNV hebben aangekondigd een procedure te starten in verband met de pre-pack die werd toegepast bij garnalenverwerker Heiploeg. Heiploeg ging in januari van dit jaar failliet en maakte op dezelfde dag een doorstart. Er was sprake van een zogenaamde “pre-pack’, een doorstart die vóór faillissement was voorbereid onder toeziend oog van een door de rechtbank aangewezen beoogd curator.

Na de doorstart kon een groot deel van de werknemers aan de slag bij de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Van de circa 300 werknemers verloren 90 werknemers hun baan. De werknemers die hun baan behielden moesten wel accepteren dat hun arbeidsvoorwaarden werden versoberd.

De vakbonden stellen zich op het standpunt dat er sprake is geweest van “overgang van onderneming”. Van overgang van onderneming is kort gezegd sprake als dezelfde activiteiten door een andere partij worden voortgezet, waarbij de “identiteit” van de onderneming grotendeels behouden blijft en over het algemeen de activa van de oude ondernemer worden overgenomen. In dat geval gaan de werknemers van de oude werkgever automatisch over naar de nieuwe eigenaar en behouden zij hun arbeidsvoorwaarden, ongeacht wat de oude en de nieuwe eigenaar hierover zijn overeengekomen. Er geldt echter een uitzondering: bij een overname na faillissement is deze regeling niet van toepassing. Een nieuwe eigenaar die de onderneming vanuit faillissement koopt, mag vrij kiezen welke werknemers worden overgenomen. Ook kan (een enkele uitzondering daargelaten) worden afgeweken van de oude arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden stellen dat in het geval van Heiploeg geen beroep kan worden gedaan op de uitzondering. De vakbonden stellen dat alles was gericht op continuïteit en het voortzetten van de onderneming Heiploeg. Het productieproces heeft volgens de bonden geen moment stilgelegen, de organisatiestructuur is hetzelfde gebleven en ook het klantenbestand is niet veranderd. In de ogen van de bonden is er daarom sprake van overgang van onderneming, dus met behoud van alle werknemers en hun rechten.

Indien de vakbonden door de rechter in het gelijk worden gesteld, zal dat waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de populariteit van de pre-pack. Overnamekandidaten lopen dan immers ongewild het risico om automatisch alle werknemers over te nemen, terwijl juist een inkrimping van het personeelsbestand zal zijn beoogd. De voordelen van de pre-pack zullen in de meeste gevallen dan niet meer opwegen tegen de nadelen. Mogelijk dat de wetgever in de nog in te voeren wettelijke regeling voor de pre-pack met een oplossing komt.

Meer informatie over de pre-pack kunt u lezen in onze eerdere blog over dit onderwerp of in het artikel van mr. F.F.A. Smetsers. Ook kunt u contact opnemen met mr. F.F.A. Smetsers of mr. O.B.J. Poorthuis, of één van onze andere specialisten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).