Download dit artikel als PDF 23 juni 2020

Geen verlenging transitieperiode Brexit

De corona crisis lijkt inmiddels tot het nieuwe normaal te behoren. Daarmee herleeft de aandacht voor de Brexit. Terecht, want eind van dit jaar moet er een akkoord liggen over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK. Vanaf dat moment maakt het VK namelijk geen deel meer uit van de interne markt of de douane-unie. De Britten hebben namelijk laten weten dat een verlenging van de onderhandelingstermijn definitief niet aan de orde is.

Naast dus dat de onderhandelingstermijn eind dit jaar sluit, hebben de Britten aangekondigd om de grenzen voor Europese goederen vanaf januari niet helemaal dicht te gooien. De grenscontroles worden gefaseerd ingevoerd. De onderhandelingen - die ook enige tijd waren geveld door het virus - zijn in april hervat en worden in de zomermaanden opgevoerd. Het streven is om in september een conceptakkoord te bereiken. Veel later wordt lastig, want op enig moment zullen de onderhandelingen moeten plaatsmaken voor het voorbereiden van een harde Brexit.

Knelpunten
Het draait nog steeds grotendeels om dezelfde knelpunten. Allereerst de visserij: het VK wil weer de volledige zeggenschap over de Britse wateren, terwijl de Europese vissers de toegang tot deze wateren willen behouden. Een ander belangrijk punt is het gelijke speelveld: moeten Britse bedrijven die hun toegang tot de Europese markt willen behouden zich houden aan de Europese regels en standaarden op het gebied van milieu, staatssteun, sociale zaken etc.? Dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Tot slot vormt de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie bij toekomstige geschillen nog een discussiepunt.

Al met al staat de onderhandelaars een intensieve periode te wachten.


Wilt u meer weten over de Brexit? Wij houden u op de hoogte middels onze blogs. U kunt ook contact opnemen met Dineke van Dal.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).