Download dit artikel als PDF 11 mei 2016

Conservatoir beslag op buitenlandse bankrekening wordt eenvoudiger

Wanneer een schuldenaar zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, kan een schuldeiser het vermogen van die schuldenaar te gelde maken en zich daarop verhalen. Om te voorkomen dat de schuldenaar vermogensbestanddelen aan dat verhaal onttrekt, kunnen deze worden veiliggesteld door het leggen van conservatoir beslag. Maar wat nu als dit vermogen zich buiten Nederland bevindt? Schuldeisers lopen dan tegen diverse problemen aan. Het Nederlandse beslagrecht werkt namelijk alleen ten aanzien van in Nederland gelegen vermogensbestanddelen. Een Europese beslagprocedure moet uitkomst bieden.

Europese beslagprocedure
Met een op 15 mei 2014 aangenomen Europese Verordening en een op 26 april jl. bij de Tweede Kamer ingediend voorstel voor een Uitvoeringswet moet het voor Nederlandse burgers en bedrijven eenvoudiger worden om grensoverschrijdende vorderingen te innen. Om dit te bereiken wordt in Europa een uniforme procedure voor conservatoir beslag op bankrekeningen ingevoerd. Op basis van een via die procedure verkregen rechterlijk beslagbevel is het mogelijk om in een andere lidstaat beslag te laten leggen op een bankrekening van de schuldenaar. Een verdere procedure is niet nodig; betekening van het bevel aan de betreffende bank volstaat. Het bankbeslag heeft wel een zuiver conservatoir karakter: het heeft alleen blokkerende werking en de bank mag geen geld aan de schuldeiser uitbetalen.   

Verschil ten opzichte van Nederlandse beslagprocedure
De Europese beslagprocedure zal bestaan naast de nationale procedures in de verschillende lidstaten. Een van de verschillen tussen de Europese en de Nederlandse beslagprocedure is dat bij de Europese procedure de schuldeiser zekerheid moet stellen als hij een verzoek om een beslagbevel indient voordat hij een rechterlijke beslissing heeft verkregen. Slechts bij wijze van uitzondering kan de rechter afzien van het verlangen van zekerheid. Op grond van de Nederlandse regeling heeft de rechter daarentegen de bevoegdheid om het verlof te verlenen onder de voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld. Een ander belangrijk verschil is dat beslag op basis van een Europees beslagbevel slechts het bedrag van de vordering van de schuldeiser blokkeert, terwijl een Nederlands beslag het gehele banksaldo blokkeert.  

Wanneer in werking?
De Verordening zal per 18 januari 2017 van toepassing zijn. Dit betekent dat de Uitvoeringswet vóór die tijd door de Tweede en Eerste Kamer moet zijn. We zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze specialisten van de sectie aansprakelijkheid & procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).