Download dit artikel als PDF 07 april 2021

Corona en ontruiming van bedrijfsruimte

Veel bedrijven zijn hard getroffen tijdens de pandemie. De getroffen bedrijven hebben veelal moeite om de huur volledig te voldoen. Uit de recente rechtspraak volgt dat bepaalde huurders vanwege de buitengewone omstandigheden in voorkomende gevallen succesvol aanspraak kunnen maken op een huurkorting oplopende tot 50%.

In het geval de huurder dan alsnog niet aan zijn huurbetalingsverplichting voldoet, dan komt de vraag op of een verhuurder via de rechter het gehuurde kan laten ontruimen. Normaliter wordt een ontruimingsvordering toegewezen als er sprake is van een huurachterstand van drie maanden.

Recentelijk speelde een zaak voor de rechtbank Amsterdam waarin een verhuurder ontruiming vorderde van een bedrijfsruimte waarin de huurder een hotel dreef. De huurachterstand bedroeg bijna vijf maanden.

Kort en wel, de rechter oordeelde dat de huurder het gehuurde moest ontruimen. De rechter achtte dat er onvoldoende feiten en omstandigheden waren die maakten dat er moest worden afgeweken van de standaardregeling.

In de uitspraak kan worden gelezen dat het de huurder wordt verweten dat er niet tijdig externe financiering is aangetrokken, de huurder de verhuurder niet actief op de hoogte heeft gebracht van de penibele financiële situatie en dat er voor de verhuurder geen betaling in de nabije toekomst valt te verwachten.

De uitspraak leert ons dat proactief (liquiditeits)problemen aanpakken en communicatie met de belanghebbende/wederpartij belangrijk is. Als de kop in het zand wordt gestoken, dan heb je daar onderaan de streep jezelf mee.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jaap van Beijsterveldt van de sectie Vastgoed. Jaap is daarnaast lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).