12 januari 2017

De aandachtspunten voor een tijdelijk aangestelde bestuurder.

Zoals ik in een eerdere blog heb aangegeven is op 1 juli 2016 de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Deze wet geeft de rechter de mogelijkheid om een bestuurder die zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude voor een periode van maximaal vijf jaar te verbieden om bestuurder of commissaris te zijn van een rechtspersoon. Daarnaast kan de rechter tegelijkertijd een tijdelijke (nieuwe) bestuurder aanwijzen. Waarmee moet deze persoon rekening houden in zijn tijdelijke functie?

Tijdelijk bestuurder

In situaties waarin een bestuursverbod wordt opgelegd door de rechtbank en de rechtspersoon daardoor zonder bestuurder komt te zitten, kan de rechtbank één of meer nieuwe, tijdelijke bestuurder(s) benoemen. Het benoemen van een tijdelijk bestuurder is geen nieuw fenomeen. De rechtbank had deze bevoegdheid al bij wanbeheer van een bestuurder van een stichting. Ook de Ondernemingskamer heeft de mogelijkheid een tijdelijk bestuurder aan te stellen in het kader van een enquêteprocedure. De uitgangspunten die voor deze tijdelijke bestuurders gelden, zijn ook van toepassing op de tijdelijk bestuurder in het kader van een bestuursverbod.

Gelijkstelling ‘gewone’ bestuurder
De tijdelijke bestuurders die na een opgelegd bestuurdersverbod zijn aangesteld, worden beschouwd als ‘gewone’ bestuurders en hebben in beginsel dezelfde taken en bevoegdheden. De taak van de tijdelijk bestuurder heeft echter wel een voorlopig karakter. De bestuurder dient in zoverre dan ook terughoudend gebruik te maken van zijn bevoegdheden. Dit betekent dat hij niet meer doet dan past bij de hem als tijdelijke bestuurder opgedragen taak.

Voor een tijdelijk bestuurder gelden in beginsel dan ook dezelfde aansprakelijkheidsregels als voor een ‘gewone’ bestuurder. Zo kan de tijdelijk bestuurder zowel door de vennootschap aansprakelijk worden gehouden (interne bestuurdersaansprakelijkheid), als door derden (externe bestuurdersaansprakelijkheid). Een tijdelijk bestuurder loopt daarmee het risico om voor de gehele schade die een rechtspersoon lijdt als gevolg van zijn acties, aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Het (laten) afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering vóór het accepteren van een benoeming als tijdelijk bestuurder is dan ook geen overbodige luxe.

Waar moet u als benoemde bestuurder op letten?
Wanneer u door de rechtbank wordt benoemd tot tijdelijk bestuurder van een rechtspersoon en u de benoeming heeft geaccepteerd, is het belangrijk dat u de uitspraak waarin u bent benoemd goed bestudeerd. Allereerst is het belangrijk dat u de reden van uw benoeming achterhaalt. Het is niet ongebruikelijk dat de rechtbank deze reden(en) expliciet of impliciet benoemt in zijn vonnis. Daarnaast dient u na te gaan met wat voor rechtspersoon u te maken heeft. De statuten en/of huishoudelijk regelement van de onderneming zullen hierbij van groot belang zijn. Tot slot is het van belang om na te gaan of de rechtbank u nog bepaalde bevoegdheden of beperkingen heeft opgelegd en welke conflicten en/of problemen reeds door de rechtbank geconstateerd zijn.

Indien u meer wilt weten over deze blog, kunt u contact opnemen met Anna Kitslaar of met één van onze specialisten Insolventie & Herstructurering.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).