Download dit artikel als PDF 25 mei 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens wijzigt haar standpunt omtrent selectie aan de poort vanwege corona

Sommige bedrijven overwegen in verband met het coronavirus om hun werknemers bij de ingang van hun gebouw te screenen op gezondheidsklachten, om te voorkomen dat zieke mensen het gebouw ingaan en anderen besmetten. Of een bedrijf dit mag doen is een lastige vraag. In een eerdere blog zijn wij reeds ingegaan op enkele relevante aspecten uit de privacywetgeving die van toepassing zijn op selectie aan de poort. In deze blog bespreken wij de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. 

In de eerdere blog werd besproken dat het mogelijk is om de temperatuur van werknemers op te meten zonder dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Namelijk door het enkel meten van de temperatuur met een zogenaamde ‘domme thermometer’ en verder niets te registreren of verwerken. Dit standpunt geldt vooralsnog onverkort.

Belangenafweging
Vervolgens werd besproken dat ondanks dat de AVG niet van toepassing is, het meten van de temperatuur kan resulteren in het schenden van het recht op privacy en de persoonlijke levenssfeer. Of dat het geval is, hangt af van een belangenafweging. Het belang van de gecontroleerde persoon op privacy en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, moet worden afgewogen tegen de belangen van het bedrijf en de gezondheidsbelangen van de overige mensen in het gebouw. Ook dit standpunt geldt vooralsnog onverkort.

Wel/niet screenen is keuze van het bedrijf
De recente ontwikkelingen zitten in de belangenafweging. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had zich hierover uitgelaten en was van mening dat deze belangenafweging altijd tot gevolg zou moeten hebben dat het meten van de temperatuur niet is toegestaan (behalve bijvoorbeeld in ziekenhuizen). Inmiddels heeft de AP haar standpunt gewijzigd. Zij waarschuwt nu nadrukkelijk voor de potentiële inbreuk op grondrechten, maar laat de belangenafweging wel over aan de bedrijven die voornemens zijn om temperaturen op te meten (zonder gegevens te verwerken).

Opgemerkt zij overigens dat dit gewijzigde standpunt geheel terecht is. De beoordeling van de belangenafweging is uiteindelijk namelijk aan de rechter, niet aan de AP. De AVG is immers niet van toepassing, waardoor dit proces buiten het toezicht van de AP ligt (mits het proces juist is ingekleed).

Bedrijfsbelangen versus privacy
Uit bovenstaande blijkt dat het mogelijk is om het preventief controleren van werknemers op risicovolle gezondheidsklachten zodanig in te richten, dat de AVG daar niet op van toepassing is. Gelet op het Handvest en het EVRM, kunnen bedrijven echter niet zomaar overgaan tot preventieve controles. Het is van belang een zorgvuldige afweging te maken tussen de bedrijfsbelangen en gezondheidsbelangen van werknemers en klanten enerzijds en het belang op privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de aan controle onderworpen personen anderzijds.

Het is raadzaam om eerst een specialist op het gebied van privacy te raadplegen voordat preventieve controles worden uitgevoerd. Daarmee kan voorkomen worden dat de controle onbedoeld toch te ver gaat of dat er toch te veel geregistreerd wordt, met een inbreuk op de AVG of de grondrechten van werknemers als gevolg.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Dewi Harkink of met een van onze andere advocaten uit de sectie IE, IT & Privacy.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).