Download dit artikel als PDF 09 december 2016

De optimale mix van filialen en franchisevestigingen

In november 2016 heeft het ING Economisch Bureau een artikel gepubliceerd over de veranderingen in de bedrijfsomgeving van franchiseformules. Het gaat in op de ontwikkelingen in de franchisemarkt en de daarbij steeds belangrijker wordende optimalisatie van de vestigingenmix. In deze blog vat ik kort de hoofdlijnen van het artikel samen.

Franchisemarkt onder druk
In een almaar groeiend ondernemersklimaat is het aantal franchisevestigingen in de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dat zal onder meer te maken hebben met het feit dat de franchisemarkt onder druk staat. Deze druk ontstaat onder andere door het feit dat in de detailhandel formules voornamelijk groeien door eigen filialen en geen franchisevestigingen. Internationale franchiseformules treden bovendien toe tot de Nederlandse markt, waardoor de concurrentie wordt versterkt.

Fysieke vestigingen zijn verder steeds minder noodzakelijk geworden door de enorme groei van de e-commerce. Vrijwel alle steden hebben daarbij te kampen met leegstand in de binnenstad, hetgeen ook z’n weerslag heeft op de franchise. De verspreiding van vestigingen over Nederland is verder vaak al verzadigd. Franchisegevers kiezen ook voor eigen exploitatie van vestigingen in de grote steden in plaats van op basis van franchise. Tot slot geldt dat de wet- en regelgeving ten aanzien van franchise in ontwikkeling blijft waardoor er onzekerheid is over de toekomst.

Verschuiven van de focus
Vanwege de druk die de franchise ervaart zal haar focus moeten verschuiven. Dit gebeurt nu geleidelijk aan. Om de formule ook in de toekomst aantrekkelijk te houden is het maken van een afweging over de optimale mix van franchisevestigingen en filialen noodzakelijk. Dat kan op drie manieren.

  1. Door het afstoten of verkopen van de eigen filialen waardoor er meer franchisenemers op de markt komen;
  2. Door een gezonde balans te vinden tussen filialen en franchisenemers;
  3. Het afbouwen van het aantal franchisenemers waardoor de nadruk meer op eigen filialen komt te liggen.

Welke mix het meest optimaal is, hangt af van de franchiseformule. De beslissing wordt ingegeven door zowel financiële, als commerciële, juridische en operationele afwegingen.

Strategische afwegingen om het aantal franchisenemers uit te breiden kunnen zijn dat de franchisegever zich meer kan focussen op service en beleid. Door de verkoop van filialen aan franchisenemers komt bovendien geld vrij om te investeren. Een franchisenemer kan verder (meer) het gezicht van het lokale filiaal zijn.

Strategische afwegingen om juist het aantal franchisenemers te beperken kunnen zijn om meer grip te krijgen op de dagelijkse leiding, of op de inkomsten.

Het volledige artikel van het ING Economisch Bureau vindt u hier.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met ons brancheteam retail.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).