Download dit artikel als PDF 23 november 2015

Digitaal Beslagregister in de lucht

Op incassogebied staan de ontwikkelingen niet stil. Neem nu de invoering van het Digitaal Beslagregister. Dit register dient ertoe dat de zogenaamde beslagvrije voet op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Deze beslagvrije voet begrenst het beslag op het inkomen van een schuldenaar tot aanvaardbare proportie.

Beslag en beslagvrije voet
Als een schuldenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kan een schuldeiser beslag leggen op zijn vermogensbestanddelen teneinde zich daarop te verhalen. Zo is het mogelijk om beslag te leggen op iemands maandelijkse loon of uitkering. Om te voorkomen dat mensen als gevolg van zo’n beslag niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, is in de wet een beslagvrije voet opgenomen. Bij een schuldenaar wiens inkomen onder de voor hem geldende beslagvrije voet valt, mag geen inhouding plaatsvinden. In de praktijk is gebleken dat als gevolg van een opeenstapeling van incassomaatregelen mensen steeds vaker onder dit wettelijk bestaansminimum zakken. Omdat dit onherroepelijk tot het ontstaan van nieuwe schulden leidt, is dit een serieus maatschappelijk probleem.

Digitaal Beslagregister
Om dit probleem te redresseren is een Digitaal Beslagregister (DBR) ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2016 moeten alle gerechtsdeurwaarders hierop zijn aangesloten. Het DBR heeft onder meer ten doel te bevorderen dat de beslagvrije voet op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast. Dat doel wordt bereikt door loon- en uitkeringsbeslagen in het DBR te registreren. Wanneer gerechtsdeurwaarders voordat zij incassomaatregelen treffen dit register raadplegen, kunnen zij vaststellen of er al een dergelijk beslag ligt. Hierop kan vervolgens bepaald worden of het zinvol is om incassomaatregelen te nemen en wat het maximaal te incasseren bedrag is. Het register is vooralsnog beperkt tot derdenbeslagen op een vordering tot periodieke betaling (zoals loon/uitkering). Daarnaast is het voorlopig alleen te raadplegen door gerechtsdeurwaarders. De bedoeling is dat op een later moment ook andere beslagvormen worden geregistreerd en ook andere invorderaars (zoals het LBIO) aansluiten. Op deze manier kan de beslagpositie van de schuldenaar steeds beter worden ingeschat.


Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met kennismanager Dineke van Dal of met één van onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

De blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).