19 december 2014

Digitaal procederen wordt de norm

In het voorjaar van 2014 verscheen al een blog over de plannen van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie om de procedures in civiele en bestuurszaken te moderniseren. Inmiddels zijn deze plannen uitgewerkt in twee wetsvoorstellen.

Eén van de belangrijkste veranderingen is dat digitaal procederen het uitgangspunt wordt. De samenleving digitaliseert en de rechtspraak probeert bij deze ontwikkeling aan te sluiten. Digitaal procederen wordt daarom verplicht voor alle partijen, met uitzondering van particulieren, bepaalde verenigingen en buitenlandse partijen, maar uitsluitend voor zover zij zonder professionele rechtsbijstand optreden. Om digitaal procederen mogelijk te maken, wordt binnen de rechtspraak een webportaal, ‘Mijn Zaak’, ontwikkeld. Via deze digitale omgeving kunnen particulieren en bedrijven online een zaak starten. In veel gevallen is daarbij overigens de tussenkomst van een advocaat vereist. Partijen en advocaten kunnen via dit webportaal volgen in welke fase de zaak zich bevindt, zien welke partij welke handeling dient te verrichten, processtukken inzien en op een veilige manier met de rechtbank communiceren. De uitspraak wordt ook via dit webportaal ter beschikking gesteld. Het voorgaande betekent overigens niet dat partijen hun ‘day in court’ moeten missen. In bijna alle zaken zal een mondelinge behandeling plaatsvinden waarbij partijen in persoon voor de rechter moeten verschijnen.

Het wetgevingstraject is in volle gang. Ook wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de noodzakelijke digitale systemen. Het is te daarbij hopen dat de overheid lering heeft getrokken uit de verschillende ICT-debacles in het verleden. De bedoeling van de Minister is dat de wetgeving in de zomer van 2015 gereed is en dat een half jaar daarna de eerste uitrol bij de gerechten plaatsvindt. Dus zowel voor de wetgever als voor de rechtspraak is er volop werk aan de winkel. Laten we hopen dat de druk om dit ambitieuze tijdspad te realiseren geen nadelige gevolgen heeft voor de zorgvuldigheid waarmee dit project gepaard dient te gaan.

Indien u naar aanleiding van deze bijdrage vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met één van onze Aansprakelijkheid en Procespraktijk specialisten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).