Download dit artikel als PDF 14 juli 2022

Een minnelijk akkoord (zónder WHOA): een goedkoper alternatief?

Sinds de invoering van de WHOA op 1 januari 2021 is wel gebleken dat deze nieuwe herstructureringstool in een behoefte voorziet. Onder andere voetbalclub ADO Den Haag is met dank aan de WHOA van de ondergang gered. De WHOA is een moderne wet, die voorziet in allerlei maatwerkoplossingen en dus veel flexibiliteit kent. Omdat het WHOA-traject uiteindelijk tot een dwangakkoord kan leiden, en een schuldeiser dus tegen zijn zin aan het akkoord kan worden gebonden, zijn de procedurele regels echter wel streng en worden hoge eisen gesteld aan de informatie waarop het akkoord is gebaseerd. Dat maakt een WHOA-traject ook relatief prijzig, terwijl het wellicht helemaal niet nodig is om medewerking van de schuldeisers af te dwingen door middel van een homologatieverzoek. Een “ouderwets” minnelijk akkoord – met instemming van alle partijen - is dan een beter en goedkoper alternatief.

Wat is een minnelijk akkoord?
Een minnelijk akkoord is een akkoord dat zonder tussenkomst van de rechter tot stand komt. Het is in feite niet meer dan een overeenkomst tussen een schuldenaar en één of meerdere schuldeisers. Zoals bij alle overeenkomsten is instemming van alle betrokken partijen wel een vereiste. In de overeenkomst wordt een regeling getroffen met betrekking tot de schulden. De afspraken kunnen van schuldeiser tot schuldeiser variëren. Een minnelijk akkoord is dus nog flexibeler dan een WHOA-akkoord.

Wanneer kiezen voor een minnelijk akkoord?
Het is verstandig om te kiezen voor een minnelijk akkoord (zonder WHOA), indien te verwachten is dat alle schuldeisers zonder meer met het voorstel van het akkoord gaan instemmen. Er is dan immers geen noodzaak om medewerking af te dwingen. Ook indien het wenselijk is om uiteenlopende afbetalingsafspraken te maken met schuldeisers, is dit eenvoudiger te doen via een minnelijk akkoord. Schuldeisers die tot dezelfde klasse behoren moeten in een WHOA-akkoord namelijk in beginsel hetzelfde worden behandeld. Verder worden er geen eisen gesteld aan formaliteiten, is er geen verplichte betrokkenheid van een observator of herstructureringsdeskundige en maken de lagere kosten het minnelijke akkoord een stuk laagdrempeliger.

Of toch een WHOA-akkoord?
Indien er toch schuldeisers tegenstribbelen, is er bij een minnelijk akkoord geen mogelijkheid om hen tot medewerking te dwingen. Maatregelen die ervoor zorgen dat het akkoord ongestoord kan worden voorbereid (zoals een afkoelingsperiode) zijn bij een minnelijk akkoord niet aan de orde. Dan is het noodzakelijk om opnieuw te beginnen en alsnog alle spelregels van de WHOA te volgen.

Het is belangrijk om advies in te winnen welk pad het beste ka worden bewandeld. Bij het maken van een verkeerde keuze, worden immers onnodige kosten gemaakt en veel kostbare tijd verloren.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Frank Smeters of een andere collega van de sectie Herstructurering & Insolventierecht.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).