Download dit artikel als PDF 13 juli 2016

Eerste Kamer akkoord met modernisering rechtspraak (KEI)

We hebben u al eerder bericht over de wetsvoorstellen die het procesrecht proberen te vereenvoudigen en digitaliseren. Deze voorstellen zijn onderdeel van het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Met dit programma wil de rechtspraak - in de woorden van Tweede Kamerlid Van Oosten - “haar intrede in de 21e eeuw maken”. We informeren u graag over de laatste stand van zaken.

KEI
Eén van de belangrijkste consequenties van de wetsvoorstellen is dat digitaal procederen het uitgangspunt wordt. Particulieren en bedrijven kunnen straks online een zaak starten. In veel gevallen is daarbij overigens de tussenkomst van een advocaat vereist. Middels een speciaal webportaal zal er op een veilige, online manier met de rechtbank gecommuniceerd kunnen worden. Via het portaal kunnen partijen en advocaten volgen in welke fase een zaak zich bevindt. Ook zien ze welke partij welke handeling dient te verrichten en zijn processtukken in te zien. De uitspraak wordt ook via dit webportaal ter beschikking gesteld. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met de wetsvoorstellen.

Aangenomen in Eerste Kamer
De Eerste Kamer toonde zich in het plenaire debat bezorgd over de praktische uitvoerbaarheid van de digitaliseringsplannen. Minister Van der Steur heeft daarop beloofd dat als de Raad voor de rechtspraak aan de uitrol van KEI zijn fiat geeft, ook nog aan de ketenpartners, waaronder de advocatuur, zal worden gevraagd of zij daarmee instemmen. Ondanks nog andere gesignaleerde zorgen en onduidelijkheden heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen gisteren aangenomen.

En nu?
De Minister had in een eerder stadium toegezegd dat de eerste uitrol van het nieuwe digitale systeem pas een half jaar na publicatie van de wetsvoorstellen in het Staatsblad zal plaatsvinden. Dit om alle betrokkenen (zoals advocatuur en deurwaarders) voldoende voorbereidingstijd te gunnen. De wetsvoorstellen zullen dus op zijn vroegst 1 februari 2017 worden ingevoerd, ruim een jaar na de aanvankelijke beoogde implementatiedatum. Ondertussen wordt via pilots op beperkte schaal ervaring opgedaan met het digitaal indienen en afhandelen van nieuwe zaken.


Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft of advies wenst, dan kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).