27 november 2018

EU-leiders stemmen in met Brexit-akkoord

Op 13 november jl. bereikten de onderhandelaars namens de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) een voorlopig akkoord over de Brexit. Nadat de Britse regering met dit akkoord had ingestemd, hebben afgelopen zondag ook de regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten daaraan hun fiat gegeven.

Overgangsperiode

Ingevolge het bereikte akkoord geldt vanaf 30 maart 2019 tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode. Gedurende die overgangsperiode zal het VK geen lid zijn van de EU. Ook zal het VK niet deelnemen aan de besluitvorming in de EU. Desondanks zullen wel alle EU-regels blijven gelden voor en in het VK. Ook moet het VK haar reeds aangegane financiële verplichtingen jegens de EU nakomen. Deze overgangsperiode kan eenmalig worden verlengd. Dat wordt halverwege 2020 bepaald.

Ierse kwestie
Het grootste struikelblok is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Als het VK de EU verlaat, ontstaat op het Ierse eiland namelijk een harde grens. Afgesproken is dat de EU en het VK zich in de overgangsperiode zullen inspannen om te komen tot een nieuwe regeling van de onderlinge relatie. Mochten de onderhandelaars er niet uitkomen, dan treedt aan het einde van de overgangsperiode de zogenaamde ‘backstop’ in werking. Dit vangnet houdt in dat het gehele VK tijdelijk in een douane-unie blijft met de EU. Deze backstop geldt overigens niet voor de visserij.

Burgerrechten
De rechten die EU-burgers (en hun familieleden) nu in het VK hebben en de rechten van Britten in de EU blijven nagenoeg in stand. Het gaat daarbij om thema’s als verblijfsrechten, toegang tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, gezinshereniging, beroepskwalificaties etc.

Goederen
Het akkoord bevat verder een regeling voor goederen die vóór het einde van de overgangsperiode op de markt zijn geplaatst. Afgesproken is dat die producten na het einde van de overgangsperiode in de handel mogen blijven en verder verhandeld mogen worden in en tussen de twee markten. De producten moeten blijven voldoen aan de op dat moment geldende EU-wetgeving, waaronder de relevante bepalingen ten aanzien van marketing en veiligheid, maar partijen mogen geen nieuwe  eisen stellen.

Het woord is nu aan het Europese en Britse parlement
Tot zover de hoofdlijnen van het voorlopige Brexit-akkoord. Nu moeten het Europese en het Britse parlement het akkoord nog bekrachtigen. Pas daarna kunnen de afspraken in werking treden. Het Britse parlement lijkt de grootste hobbel. Zelfs binnen de eigen partij van Theresa May bestaat er veel weerstand. De planning is dat 11 december binnen het Britse parlement zal worden gestemd.

 

Wilt u meer weten over de Brexit? Wij houden u op de hoogte middels onze blogs. U kunt ook contact opnemen met Dineke van Dal.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).