21 oktober 2014

Fiscus akkoord met "supermaatschap" medisch specialisten

Op 1 januari 2015 wordt in de zorg de zogenaamde integrale bekostiging ingevoerd. Dat betekent dat er voor elke medische verrichting (DOT) één, veelal vrij onderhandelbaar, tarief geldt. Een ziekenhuis declareert dit integrale tarief aan de zorgverzekeraar en de vrij gevestigd medisch specialist declareert de verrichting aan het ziekenhuis. Het zelfstandig declaratierecht van een vrij gevestigd medisch specialist verdwijnt dus en daarmee valt een belangrijke pijler weg onder het huidige ondernemerschap van de vrij gevestigd medisch specialist.

Om voor medisch specialisten de mogelijkheid te behouden om vrije beroepsbeoefenaar te blijven in plaats van over te stappen naar een dienstverband met het ziekenhuis, zijn er diverse samenwerkingsmodellen ontwikkeld voor de nieuwe vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en medisch specialisten. Ook bestaat de mogelijkheid dat de medisch specialist mede-eigenaar wordt van het ziekenhuis (participatiemodel).

In het zogenaamde transparante samenwerkingsmodel wordt er door de medisch specialisten één collectief gevormd, een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Dit wordt ook wel een ‘supermaatschap’ genoemd. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen het MSB en het ziekenhuis. Daarin worden afspraken gemaakt over zorginkoop, tarieven, volumes, kwaliteit, veiligheid en investeringen. Individuele toelatingsovereenkomsten tussen een medisch specialist en het ziekenhuis verdwijnen.

Om ook na 1 januari 2015 aangemerkt te worden als fiscale ondernemers moeten medisch specialisten aantonen dat ze ondernemersrisico lopen. Dat doen zij door de met het ziekenhuis gesloten samenwerkingsovereenkomst ter toetsing aan de fiscus voor te leggen. Inmiddels is bekend geworden dat de fiscus akkoord is met het vormen van een supermaatschap in het Canisius Wilhelminaziekenhuis in Nijmegen. Veel medisch specialisten voelen voor deze vorm van samenwerking. De verwachting is dat de volgende supermaatschappen snel goedgekeurd zullen worden.

Er zijn echter ook alternatieven denkbaar. Buiten het vormen van een supermaatschap  kan een vakgroep/specialisme ook als zelfstandige eenheid een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een ziekenhuis. Ook zou gedacht kunnen worden aan het (al dan niet samen met een ziekenhuis) opzetten van een zelfstandig behandelcentrum.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).