Download dit artikel als PDF 24 april 2019

Floortje van Tilburg benoemd als lid commissie insolventierecht

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) heeft een commissie insolventierecht ingesteld en bij Koninklijk besluit van 15 april 2019 zijn de voorzitter en de leden benoemd. Als kantoor zijn wij enorm trots dat onze collega Floortje van Tilburg is benoemd als lid van deze nieuwe commissie. 

Deze nieuwe commissie adviseert de wetgever op het terrein van het faillissementsrecht, de surseanceregeling en de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP). De adviezen hebben een juridisch technisch karakter, waarbij vooral wordt gelet op de bruikbaarheid van de wetgeving voor de rechtspraktijk. De commissie bestaat uit acht leden. Voorzitter is prof. mr. dr. P.M. Veder, hoogleraar internationaal faillissementsrecht. De overige leden zijn: mr. dr. B.J. Engberts, raadsheer; mr. dr. F.A. van Tilburg, advocaat; mr. drs. J.C.A.T. Frima, rechter-commissaris; mr. S. Jansen, advocaat; prof. mr. dr. T.H.D. Struycken, hoogleraar Europees goederenrecht; mr. drs. W.J.M. van Andel, curator en prof. dr. W.G.M. Holterman, hoogleraar Business Valuation.