16 december 2019

Floortje van Tilburg nieuwe partner bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Met ingang van 1 januari 2020 is Floortje van Tilburg bij Van Iersel Luchtman Advocaten tot partner benoemd. Floortje is vanaf 2012 aan het advocatenkantoor verbonden en was daarvoor werkzaam als docente en promovenda bij de vakgroep Privaatrecht van Tilburg University. Tegenwoordig is ze naast advocaat, ook universitair docent Insolventierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Floortje is al jaren een zeer gewaardeerde kracht van Van Iersel Luchtman Advocaten. Zo adviseert en procedeert ze op diverse terreinen van het (buiten)contractuele aansprakelijkheidsrecht. Daarbij treedt zij zowel op voor bedrijven als voor overheden in (hoger beroep)procedures en arbitrages. Floortje adviseert ook ondernemers over het afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s in overeenkomsten en algemene voorwaarden. In 2012 is zij gepromoveerd op het terrein van overheidsaansprakelijkheid.

Een groot deel van haar tijd houdt Floortje zich bezig met het insolventierecht. Uiteraard als advocaat, maar ook als universitair docent insolventierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze lid van de Commissie Insolventierecht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen kantoor is Floortje dan ook werkzaam in de faillissementspraktijk en behandelt zij zowel goederenrechtelijke als verbintenisrechtelijke vraagstukken. Ook treedt Floortje als advocaat op voor curatoren in verschillende (hoger beroep)procedures. Daarnaast adviseert zij bedrijven in financiële moeilijkheden en staat zij crediteuren bij die betrokken raken bij een faillissement. Kortom, vanwege haar enorme potentie bindt Van Iersel Luchtman haar erg graag verder aan het kantoor.