Download dit artikel als PDF 24 november 2014

Gebruik van social media door ziekenhuizen en privacyaspecten

Wie zijn de meest ‘social savvy’ Nederlandse ziekenhuizen van 2014? Dat hebben Ruud Kessels en Anne van der Heyden onderzocht. Een interessant onderzoek met de volgende centrale vraagstelling:“In hoeverre onderhouden Nederlandse ziekenhuisorganisaties de relaties met hun klanten via social media?”

De onderzoekers hebben onder andere bekeken hoe ziekenhuizen in kwantitatief en kwalitatief opzicht omgaan met social media: van welke social media maakte men in 2014 gebruik, hoeveel content plaatste men en wat was de kwaliteit van de content?

Een van de conclusies was dat ook ziekenhuizen in toenemende mate gebruik maken van social media. Op zich een conclusie die geen verbazing wekt in dit internettijdperk waarin de communicatiemogelijkheden alleen maar toenemen. Een interessante en belangrijke conclusie is dat een social media-strategie bij vele ziekenhuizen ontbreekt. En dat kan, juist bij ziekenhuizen, een groot risico inhouden.

De informatie die via social media kan worden gedeeld, is zeer divers. Bij Facebook kan men bijvoorbeeld inchecken bij een ziekenhuis, comments over ziektebeelden / aandoeningen plaatsen, vragen stellen en (medische) content ‘liken’. Met de gegevens die worden verstrekt, kunnen de ziekenhuizen vervolgens profielen aanmaken. En deze profielen zouden vervolgens kunnen worden verspreid en gekoppeld aan andere data (denk aan een patiëntdossier).

De gebruikers van social media fora van ziekenhuizen zullen doorgaans patiënten zijn. En patiënten kunnen op social media fora van ziekenhuizen gegevens van medische aard delen. Indien deze gegevens herleidbaar zijn tot een persoon, hebben deze gegevens te gelden als persoonsgegeven. In het geval van medische informatie is er zelfs sprake van een bijzonder persoonsgegeven in de zin van de wet. Het verzamelen en verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens is aan strikte privacy regels gebonden.

Het is een must voor ziekenhuizen om ook de privacyaspecten die gepaard gaan met de inzet van social media voor patiënten, te betrekken bij het ontwikkelen van hun social media-strategie. Welke gegevens wil men verzamelen, voor welke doeleinden wil men die gegevens gebruiken en is dat wel in alle gevallen toegestaan? Verder zullen ziekenhuizen voldoende moeten stilstaan bij de vraag of de patiënt voldoende en volledig is geïnformeerd over hoe de social media werkt en wat de omvang van de verspreiding van zijn gegevens zal zijn. Zo zal het een rol spelen of het ziekenhuis gebruikt maakt van een openbaar social network (bijvoorbeeld Facebook) of een besloten omgeving binnen een ziekenhuis.

Wilt u meer weten over privacyaspecten in de zorg, dan kunt u contact opnemen met Rik Geurts. Rik maakt deel uit van het brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).