Download dit artikel als PDF 11 februari 2014

Geen contract van Achmea voor Regenboog Apotheken

In 2013 is een geschil ontstaan tussen Achmea en Regenboog Apotheek Scharlo over het declareren van een eigen bereiding van Apotheek Scharlo, genaamd “methylfenidaat retard Regenboog”, die wordt gebruikt voor ADHD-patiënten. Volgens Achmea heeft Apotheek Scharlo ten onrechte 2 miljoen gedeclareerd bij Achmea.


Naar aanleiding van dit geschil heeft Achmea besloten om de acht vestigingen van Regenboog Apotheek geen contract aan te bieden voor 2014-2015. De heer Harder, eigenaar van de Regenboog Apotheken, was het daar niet mee eens en heeft Achmea daarom gedagvaard in kort geding.


De rechter heeft echter beslist dat Achmea gerechtigd was om de Regenboog Apotheken geen contract aan te bieden voor 2014-2015. Op basis van declaratiecijfers van Apotheek Scharlo, die afwijken van het landelijk gemiddelde, neemt de rechter aan dat Apotheek Scharlo onzorgvuldig heeft gehandeld. Omdat de heer Harder ook eigenaar is van de overige zeven vestigingen van Regenboog Apotheek, hoefde Achmea die vestigingen evenmin een contract aan te bieden voor 2014-2015.


Wilt u meer lezen over deze uitspraak, dan verwijzen wij u naar het artikel van mr Catelijne Bach en mr Wouter van Loon in het Pharmaceutisch Weekblad. Voor meer informatie over contracteren tussen apotheken en zorgverzekeraars kunt u eveneens met hen contact opnemen.