10 november 2014

Geen overkoepelende tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid vestigingsleider accountantskantoor

Het tuchtrecht voor accountants ging er tot voor kort vanuit dat een accountant ook verantwoordelijk kan worden geacht voor het handelen of nalaten van anderen. Doorgaans moet daarbij worden gedacht aan uitvoerende kantoorgenoten die zelf geen accountant zijn.

Volgens eerdere rechtspraak gaat deze verantwoordelijkheid zelfs zover dat de tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid gelegd kan worden bij de directie van de accountantsorganisatie waarin de uitvoerende werkzaam is. Bij uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 22 april 2014 (AWB 12/828) is duidelijk gemaakt dat er grenzen zijn aan deze tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid voor het handelen of nalaten van anderen.

Waar deze grenzen exact getrokken moeten worden blijft vooralsnog ongewis. Wel is duidelijk dat er sprake moet zijn van enige vaktechnische betrokkenheid van de vestigingsleiding wil sprake kunnen zijn van tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid.

Meer over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is te lezen in het artikel van Arnoud van Campen.

Voor meer informatie over tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid kunt u contact opnemen met Arnoud van Campen, of met een van de andere leden van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).