17 september 2014

Gevolgen Miljoenennota voor griffierechtsysteem

Gisteren vond voor de 200e keer Prinsjesdag plaats. De Troonrede is voorgedragen en de Miljoenennota is gepresenteerd. De daarin ontvouwde kabinetsplannen hebben ook gevolgen voor de voorziene maatregelen inzake het griffierechtsysteem.

Griffierecht
Indien burgers of bedrijven een zaak aan de rechter voorleggen, is het volgens de wetgever gerechtvaardigd dat zij financieel bijdragen in de bestrijding van de kosten van die procedure. Deze financiële bijdrage wordt griffierecht genoemd. Griffierecht is dus het geld dat betaald moet worden om toegang tot de rechter te kunnen krijgen. Als dit griffierecht niet (tijdig) wordt betaald, zal de zaak in de regel niet in behandeling worden genomen.

Wetsvoorstel
Op dit moment is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig waarin een verhoging van het griffierecht wordt voorgesteld (kamerstuknummer 33 757). Ook binnen de rechtspraak moet worden bezuinigd en één van de bezuinigingsmaatregelen is de verhoging van het griffierecht. Op die manier worden de kosten van de rechtspraak nóg meer bij de rechtzoekenden neergelegd. Het betreft hier de zoveelste verhoging in korte tijd. De minister spreekt over een geringe verhoging, maar het gaat gemiddeld genomen om 15%. De tarieven voor civiele zaken in hoger beroep worden zelfs verdubbeld. Als voorbeeld: in een civiele hoger beroepsprocedure tussen twee natuurlijke personen waarbij het belang van de zaak € 20.000 bedraagt, betalen beide partijen - als het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen - een griffierecht van € 1.366 (nu is dat € 683). Deze drastische verhoging werkt door in de proceskostenveroordelingen en weegt op die manier dubbel zo zwaar voor de verliezende partij.

Kritiek
Het wetsvoorstel is vanuit verschillende hoeken bekritiseerd. Zowel door de advocatuur als de Raad voor de Rechtspraak is de zorg geuit dat als gevolg van het wetsvoorstel de toegang tot de rechter al te zeer wordt beperkt. Uit een uitspraak d.d. 28 maart jl. kan daarnaast worden afgeleid dat volgens de Hoge Raad in sommige gevallen de huidige tarieven al niet door de beugel kunnen.

Miljoenennota
De aanvankelijke bedoeling van de minister was dat met het wetsvoorstel 45 miljoen euro zou worden opgebracht. Uit de gisteren gepresenteerde Miljoenennota blijkt dat het kabinet thans een lagere opbrengst nastreeft. De met het wetsvoorstel voorziene verhoging van de tarieven zal dus worden gematigd. De verhoging is echter niet van de baan. Het is te hopen dat de minister zich bij de uitwerking van de kabinetsplannen realiseert dat er een kritische grens aan de hoogte van het griffierecht zit.


Indien u naar aanleiding van deze bijdrage vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).