Download dit artikel als PDF 16 juni 2022

Grote bedrijven moeten hun rekeningen vanaf 1 juli sneller betalen

Vanaf 1 juli 2022 mogen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 30 dagen overeenkomen met leveranciers die behoren tot het midden- en kleinbedrijf of zelfstandig ondernemer zijn.

Oude situatie
Tot in 2017 was het voor bedrijven mogelijk om onderling betaaltermijnen van langer dan 60 dagen af te spreken. In de praktijk gebeurde dit veelvuldig, vooral tussen grootbedrijven in de rol van afnemer en mkb-ers en zzp’ers (hierna: mkb) in de rol van leverancier of dienstverlener. Omdat in die situatie sprake is van een groot verschil in onderhandelingspositie, was het mkb niet in staat te verhinderen dat lange betaaltermijnen werden opgelegd. Termijnen tussen de 90 en 120 dagen vormden geen uitzondering, en er zaten zelfs uitschieters bij naar 180 dagen. Op 1 juli 2017 is de wet daarom gewijzigd. Vanaf dat moment mocht er in overeenkomsten tussen grootbedrijf als afnemer en een mkb-onderneming als leverancier niet een langere termijn dan 60 dagen worden overeengekomen. Ook voor 1 juli 2017 afgesproken langere betalingstermijnen waren vanaf 1 juli 2018 niet meer geldig. Afgesproken werd dat de wet na vijf jaar zou worden geëvalueerd.

Situatie vanaf 1 juli 2022
Vanaf 1 juli worden de mogelijkheden voor de grootbedrijven verder teruggeschroefd. In overeenkomsten tussen een grootbedrijf in de positie van afnemer en een mkb-onderneming als leverancier mag nu maximaal een termijn van 30 dagen worden overeengekomen.

Wanneer is mijn onderneming een grootbedrijf en wanneer MKB?
Een “grootbedrijf” is een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan ten minste 2 van de volgende 3 criteria:

  1. een balanstotaal van meer dan € 20 mio;
  2. een netto-omzet van meer dan € 40 mio;
  3. een gemiddeld aantal werknemers van 250 of meer.

Onder de definitie “mkb” valt een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon die gedurende genoemde periode niet heeft voldaan aan twee van de bovengenoemde drie vereisten.

Gevolgen bij niet-naleving
Er is een verschil tussen lopende contracten en nieuwe (na 1 juli 2022 afgesloten) contracten.

Nieuwe afspraak na 1 juli 2022
Een in strijd met de wet overeengekomen betaaltermijn van meer dan 30 dagen is nietig. Deze termijn wordt in dat geval vanzelf omgezet in de wettelijke standaardtermijn van 30 dagen. Na het verstrijken van deze 30 dagen, is het grootbedrijf wettelijke handelsrente verschuldigd.

Bestaande afspraken
Er geldt een overgangsperiode van een jaar voor reeds gesloten overeenkomsten. Dat betekent dat vanaf 1 juli 2023 in die overeenkomsten ook geen betalingstermijnen van meer dan 60 dagen mogen staan. Wij raden u dan ook aan om uw huidige betalingsafspraken te herzien en zo nodig aan te passen.

Andere situaties
Voor afnemers die niet vallen onder de definitie “grootbedrijf” veranderen de regels niet. De regels zijn als volgt:

  • indien niets is afgesproken, is de termijn 30 dagen;
  • er mag een afwijkende afspraak worden gemaakt voor een langere termijn van maximaal 60 dagen;
  • een termijn die langer is dan 60 dagen mag niet, tenzij die langere termijn uitdrukkelijk in de overeenkomst wordt opgenomen (opname in algemene voorwaarden is niet voldoende) en niet onbillijk is tegenover de leverancier.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Frank Smetsers of met één van onze andere specialisten uit de het team Onderneming & Contracteren

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).