Download dit artikel als PDF 06 februari 2018

Impasse in de besluitvorming? Het enquêterecht kan uitkomst bieden!

Het enquêterecht heeft de afgelopen decennia enorm aan populariteit gewonnen. Het kan namelijk uitkomst bieden in geval van overnamegeschillen, impasses en dé oplossing zijn voor beklemde minderheidsaandeelhouders. Maar wat houdt het eigenlijk precies in?

Ondernemingen en vennootschappen kennen diverse stakeholders zoals aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, managers, compagnons en adviseurs. Hun belangen botsen nogal eens, wat tot conflicten kan leiden.

Corporate litigation
Onze corporate litigation advocaten kunnen uitkomst bieden. Bij corporate litigation kan gedacht worden aan het voeren van gerechtelijke procedures over vennootschappelijke kwesties zoals de gedwongen uitkoop van of de aanbiedingsplicht aan een mede-aandeelhouder. Hoewel hier talloze procedures onder vallen, is het enquêterecht uitgegroeid tot het belangrijkste en meest dynamische onderdeel. Het biedt namelijk de mogelijkheid tot het gelasten van een onderzoek naar wanbeleid binnen de vennootschap en onmiddellijke voorzieningen bij de Ondernemingskamer.

Enquêterecht
Het enquêterecht wordt primair aangewend voor onderzoek naar eventueel wanbeleid binnen een vennootschap maar het enquêterecht heeft veel meer te bieden. Er vallen namelijk ook zaken onder op het terrein van:

  • de omgangsvormen tussen aandeelhouders en bestuur en tussen aandeelhouders onderling;
  • de ruimte van het bestuur om ongewenste overnames af te weren;
  • de belangenverstrengeling bij besluitvorming en vertegenwoordiging;
  • de spanningsverhouding tussen het vennootschappelijk belang en het concernbelang.


Het enquêterecht leent zich niet voor geschillen van zuiver vermogensrechtelijke aard; zij kan de pandhouder van aandelen bijvoorbeeld niet verbieden dit pandrecht te gaan executeren. De enquête is gericht op sanering, herstel van de gezonde verhoudingen, opening van zaken en vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk wanbeleid. Verder gaat er een preventieve werking uit van de enquêteprocedure. In het enquêterecht staat het belang van de door de vennootschap gedreven onderneming centraal.

Voordeel enquêteprocedure
Het grote voordeel van een enquêteprocedure is dat de Ondernemingskamer in iedere fase van de procedure op verzoek van een advocaat namens een belanghebbende partij onmiddellijke voorzieningen kan treffen als daartoe een spoedeisend belang bestaat. Aangezien een onderzoek lang kan duren, wordt een verzoek tot het instellen van een onderzoek dikwijls gecombineerd met een verzoek tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen. Denk hierbij aan het ontslaan van bestuurders of commissarissen, een (extra) bestuurder of commissaris benoemen (met bijzondere bevoegdheden of een doorslaggevende stem), het stemrecht ontnemen aan een bepaalde aandeelhouder of zelfs aandelen overdragen aan een derde ten titel van beheer. De lijst van onmiddellijke voorzieningen is niet limitatief en maakt het mogelijk om snel uit een impasse te geraken en kan dus de oplossing zijn die u zoekt!


Wilt u meer weten over het enquêterecht of over de mogelijkheden omtrent corporate litigation? Neem dan contact op met Angela van Buuren-Evers of met één van onze andere specialisten op het gebied van corporate litigation.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).