Download dit artikel als PDF 10 april 2015

Introductie bankentuchtrecht: opstap naar civiele aansprakelijkheid

Sinds 1 april 2015 geldt in Nederland voor medewerkers van banken een speciaal tuchtrecht. Alle bankmedewerkers dienen hiervoor een zogeheten bankierseed af te leggen. Zij verklaren daarbij integer en zorgvuldig te handelen en het belang van de klant centraal te stellen. Ook zijn zij door het afleggen van de bankierseed gebonden aan een gedragscode. Via de website http://www.tuchtrechtbanken.nl/ kan een melding worden gedaan van iedere overtreding van deze gedragscode door bankmedewerkers die heeft plaatsgevonden vanaf 1 april 2015.

Een melding kan leiden tot een tuchtprocedure tegen de bewuste bankmedewerker. Stichting DSI treedt in die procedure op als aanklager, waarbij de Stichting Tuchtrecht Banken toetst of een schending van de gedragscode heeft plaats gevonden. De melder zelf is in deze procedure geen procespartij. Stichting DSI neemt de klacht feitelijk over. Bij een gegrond verklaarde klacht kunnen sancties worden opgelegd aan de bankmedewerker. Dat kan een berisping zijn of een boete, maar ook bijv. een beroepsverbod van maximaal 3 jaar.

Hoewel de melder van een overtreding zelf dus niet optreedt als procespartij, is de verwachting dat de tuchtprocedure als voorportaal zal werken voor een civiele procedure tegen de betreffende bancaire instelling. De Hoge Raad heeft weliswaar in diverse uitspraken overwogen dat een gegronde tuchtklacht niet automatisch betekent dat sprake is van civiele aansprakelijkheid, maar het kan wel dienen als belangrijk bewijsstuk dat de bank in kwestie onzorgvuldig heeft gehandeld. Daarmee zal het nieuwe bankentuchtrecht kunnen dienen als opstap naar civiele aansprakelijkheid.

Wilt u meer weten over het (banken)tuchtrecht en aansprakelijkheid van bancaire instellingen, dan kunt u contact opnemen met Arnoud van Campen. Arnoud van Campen maakt deel uit van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.
 
Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).