Download dit artikel als PDF 29 juni 2018

KEI maakt pas op de plaats

We hebben regelmatig bericht over het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). In die berichtgeving vormden de problemen bij de uitrol de rode draad: het project liep veel vertraging op, er werd maar beperkt resultaat geboekt, de kosten rezen de pan uit (uit het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat intussen zo’n 205 miljoen is uitgegeven) en uiteindelijk moesten de ambities worden bijgesteld. Tijd voor een update.

In april van dit jaar communiceerde de Raad voor de rechtspraak nog dat KEI ‘gereset’ zou worden: de focus zou worden gelegd op digitale toegankelijkheid en niet langer op automatisering. Daarbij zou voorrang worden verleend aan de landelijke uitrol van het digitale systeem voor handelszaken. Dit omdat sinds september 2017 in twee rechtbanken digitaal procederen in die zaken verplicht is en het onwenselijk is het verschil met andere rechtbanken lang te laten voortduren. De verwachting was toen nog dat deze landelijke uitrol eind 2018 zou plaatsvinden.

Komt van uitstel afstel?
Twee maanden later blijkt ook dat een te ambitieuze inschatting te zijn geweest. Op 27 juni heeft de Raad voor de rechtspraak de Minister bericht dat deze landelijke uitrol nog niet kan plaatsvinden. Het zou geen doelmatige investering van ‘energie, tijd en geld’ zijn. Deloitte had in een aanvullend advies geconstateerd “dat het om een complex product met een lange leercurve gaat dat draait op technologie waarvan bekend is dat het niet wordt doorontwikkeld”. Daarom adviseerde Deloitte negatief over landelijke invoering. 

Zoals het er nu naar uit ziet blijven de lopende KEI-procedures in stand. Naast de genoemde pilot gaat het dan om de handelszaken bij de Hoge Raad en de asiel- en bewaringszaken bij de rechtbank. Maar deze systemen worden niet verder ontwikkeld. Al met al valt het niet mee om hier nog iets positiefs van te vinden.   

Indien u naar aanleiding van deze blog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze andere specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).