Download dit artikel als PDF 07 juli 2014

Ministerraad akkoord met pre-pack

Als onderdeel van de herijking van het faillissementsrecht in Nederland, zoekt de minister van Veiligheid en Justitie naar mogelijkheden voor ondernemers om tot een reorganisatie, herstructurering of doorstart te komen. Eén van deze mogelijkheden is de pre-pack.

Bij een pre-pack wordt bij een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, een beoogd curator benoemd. Nog vóór een faillietverklaring zal de beoogde curator met de ondernemer/bestuurders meekijken naar de opties voor een doorstart.

De bestuurder heeft tijdens de pre-pack nog steeds het beheer en de zeggenschap over de onderneming. De beoogd curator houdt toezicht en kijkt mee naar het proces waarin een doorstart wordt voorbereid. Veelal zal de doorstart een activatransactie inhouden, die op deze wijze in relatieve rust kan worden voorbereid.

Het idee is dat door de betrokkenheid en het toezicht van de beoogd curator, de doorstart direct na de faillietverklaring kan plaatsvinden, waardoor de waarde van de onderneming zoveel mogelijk behouden blijft. Dit is in het belang van de gezamenlijke crediteuren. Dat belang zal de beoogd curator steeds als uitgangspunt nemen.

Nu de ministerraad op 27 juni jl. akkoord is gegaan met het wetsvoorstel, wordt dit aan de Raad van State gezonden voor advies. Hierna kan indiening bij de Tweede Kamer volgen. Eerder werd het wetsvoorstel van de minister al ter consultatie voorgelegd. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en op welke wijze het wetsvoorstel na de consultatie nog is aangepast. De (nieuwe) tekst van het wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd.

Meer informatie over de pre-pack en de voor- en nadelen ervan kunt u lezen in het artikel van mr. F.F.A. Smetsers. Ook kunt u contact opnemen met mr. F.F.A. Smetsers of mr. O.B.J. Poorthuis, of één van onze andere specialisten van de sectie Insolventierecht & Herstructurering.