Download dit artikel als PDF 31 oktober 2016

Nederlandse Franchise Code wordt verankerd in de wet

Minister Kamp van Economische Zaken gaat de Nederlandse Franchise Code wettelijk verankeren waardoor deze gaat gelden voor de gehele franchisesector. Op die manier worden de omgangsregels tussen franchisenemers en franchisegevers vanuit de overheid bepaald. Eerder liet hij al weten een wettelijke verankering te verkennen. Wat houdt deze Franchise Code nu in?

De Franchise Code is opgesteld als een zelfregulerend systeem en dient de balans in de franchiserelatie tussen de twee partijen te herstellen. De Code is geschreven door een commissie bestaande uit zowel franchisegevers als franchisenemers. Zij hebben ruim een jaar aan de gedragscode gewerkt.

Inhoud
De inhoud van Franchise Code bestaat uit een set gedragsregels, verplichtingen en een normenkader waaraan alle franchisegevers en franchisenemers dienen te voldoen. De gedragsregels geven wederzijdse normen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. De wederzijdse rechten en verplichtingen van beide partijen zijn ook opgenomen. Daarnaast is er een geschillenregeling opgenomen.. Wanneer een franchisenemer en een franchisegever een hoogoplopende ruzie hebben die op geen enkele manier opgelost kan worden, biedt deze regeling uitkomst. Echter, volgens criticasters laat de geschillenbeslechting nog veel te wensen over.

Wettelijke verankering
Tot op dit moment was de rechtsfiguur van de franchiseovereenkomst niet bij wet geregeld. Door de voorgestelde wettelijke verankering van de Franchise Code zal daar verandering in komen. Zowel de franchisenemer als de franchisegever zullen zich nu aan specifieke wettelijke regels moeten gaan houden. Deze wettelijke verankering zal met name voor de franchisegevers nieuwe verplichtingen met zich meebrengen. De Code beoogt immers meer bescherming voor de franchisenemer te bewerkstelligen.

Minister Kamp verwacht in de loop van volgend jaar een wetsvoorstel in te kunnen dienen.

Wilt u meer weten over de Franchise Code, neem dan contact op met het brancheteam Retail.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).